LEASING LEXIKON:

Vergleichs- bzw. Konkursverfahren